•  Paloturvaa vuodesta 1991
GUIDE

Paras paloturva huviveneelle


Turvallisesti merellä

Sammutin on pakollinen varuste, jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite(keitin, lämmitin, jääkaappi tms.), sisämoottori tai yli 25 kW:n (34 hv) perämoottori. Sammutin tulee myös olla sijoitettuna siten, että se on vaivattomasti otettavissa käyttöön. Käyttäjän käsikirjan tulee sisältää tieto sammuttimen tai sammuttimien sijoittelusta veneessä. Veneen rakennusmateriaali ei vaikuta sammutinvaatimukseen -alumiinivenettä suojataan kuten puuvenettäkin..


Suositus

Käsisammuttimet

Sammutin on pakollinen varuste, jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite(keitin, lämmitin, jääkaappi tms.), sisämoottori tai yli 25 kW:n (34 hv) perämoottori. Sammutin tulee myös olla sijoitettuna siten, että se on vaivattomasti otettavissa käyttöön. Käyttäjän käsikirjan tulee sisältää tieto sammuttimen tai sammuttimien sijoittelusta veneessä. Veneen rakennusmateriaali ei vaikuta sammutinvaatimukseen -alumiinivenettä suojataan kuten puuvenettäkin. Huviveneiden sammuttimia koskevat määräykset Veneliikenneasetus 330/2006 määrittelee veneiden käsisammuttimien tarkastusvälit sekä teholuokat. Kaikkien käsisammuttimien tulee 1.5.2008 jälkeen olla teholuokaltaan huvivenedirektiivin vaatimusten mukaisia. Veneiden käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain. Tarkastusvelvollisuus koskee kaikkia veneitä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin (34 hv) perämoottori. Jos veneessä ei ole käyttökuntoista, tarkastettua sammutinta, veneilijälle voidaan määrätä rikesakko. Käsisammuttimen tulee olla teholuokaltaan vähintään 8A68B , joka vastaa huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY, ns. huvivenedirektiivi, vaatimuksia. Kaikkien käsisammuttimien tulee 1.5.2008 jälkeen olla teholuokaltaan huvivenedirektiivin vaatimusten mukaisia. Housegard 2kg 13A 89B C täyttää vaatimukset ja ylittää ne reilusti. 


Palovaroitin

NKun tulipalo syttyy, savu tai palokaasut tainnuttavat ihmisen muutamassa minuutissa. Veneessä on tilaa vain rajoitetusti, joten toimiva ja riittävän aikaisin hälyttävä palovaroitin on suositeltavaa. Muista, että varoittaminen ajoissa voi säästää ihmishenkiä.


Sammutuspeite

Sammutuspeite täydentää käsisammutinta mainiosti. Sen avulla sammutetaan lähinnä pieniä tulipaloja tasaisilla pinnoilla, kuten liesi-, vuode- tai huonekalupaloja. Tuli tukahtuu tehokkaasti, nopeasti ja helposti sammutuspeitteen avulla, eikä saneeraustöitä tarvitse tehdä jälkeenpäin.

MUISTILISTA

Käsisammuttimet

Palovaroitin

Sammutuspeite