•  Paloturvaa vuodesta 1991
Hyvä tietää varoittimista

Varoittimien eri tyyppejä

Ajoissa annettu varoitus säästää tärkeitä, ehkä jopa ratkaisevia, sekunteja, mikä onnettomuuden sattuessa voi mahdollistaa evakuoinnin, muiden varoittamisen tai palon sammuttamisen, riippuen palon leviämisen asteesta.

Palovaroitin

Tulipalon syttyessä jokainen sekunti on tärkeä. Siksi palovaroitin on useimmiten paloturvallisuuden ratkaisevin osa. Yksi tai useampi palovaroitin on halpa henkivakuutus.

Lämpötilavaroitin

Lämpötilavaroitin varoittaa 58°C ylittyessä ja se tulee asentaa tiloihin, joissa tavallinen varoitin antaa virhehälytyksiä. Tyyppisiä tiloja ovat eteinen, autotalli, kylmätilat jne. joissa voi olla kylmää, kosteaa tai pölyistä. Lämpötilavaroitin täydentää optista palovaroitinta.

Co-varoitin

CO-varoitin varoittaa CO-kaasusta (häkä). CO-kaasua syntyy epäpuhtaassa palamisessa, jos poltetaan hiiltä tai hiiliyhdisteitä (puu, bensiini, diesel, parafiini). CO-kaasu on väritön, mauton, hajuton, palava ja erittäin myrkyllinen kaasu. Häkä on ilmaa kevyempää, joten CO-varoitin tulee asentaa kattoon..

Kaasuvaroitin

Kaasuvaroitin ilmaisee luonnon- ja kaupunkikaasut. luonnonkaasuihin luetaan metaani, butaani ja propaani ja kaupunkikaasuihin esim. kaasuhelloissa käytettävä kaasu. kaasu on ilmaa raskaampaa; siksi kaasuvaroitin tulee asentaa lattiatasoon. Kaasu on ilmaa raskaampaa; siksi kaasuvaroitin tulee asentaa lattiatasoon..

Näin pidät huolta palovaroittimestasi.

Pidä huolta palovaroittimestasi, jotta se voi pitää huolta sinusta.

Testaa palovaroittimesi kerran kuukaudessa.
Vaihda paristo kerran vuodessa.
Vaihda palovaroittimesi kymmenen vuoden välein.

Palovaroittimen sijoitus

Palovaroittimen sijoittaminen on tärkeä varhaisen hälytyksen kannalta. Mutta myös turhien hälytyksien välttämiseksi..

Asuntoja koskevat seuraavat ohjeet:

 • Asenna vähintään yksi palovaroitin joka kerrokseen.
 • Asenna palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen tai niiden läheisyyteen niin, että kuulet hälytyksen nukkuessasi.
 • Asenna palovaroitin lähelle keittiötä, josta palot usein alkavat.
 • Portaikoissa palovaroitin asennetaan tilaan, joka on heti portaiden yläpäässä.
 • Jos tiloissa on suljettuja ovia, eri kattokorkeuksia, pitkiä etäisyyksiä tai muita syitä, jotka estävät savua pääsemästä palovaroittimeen, suosittelemme useamman palovaroittimen asentamista..

Huom! Savu nousee ylöspäin, ja palovaroitin pitää siitä syystä asentaa kattoon, jolloin hälytys syntyy mahdollisimman nopeasti. Asenna palovaroitin vähintään 0,5 metriä seinästä, jotta ilmavirtaukset eivät viivästytä hälytystä. Vinoon kattoon asennettaessa varoitin asennetaan 1 metrin päähän katon harjasta.

Palovaroittimen huolto ja käyttö

Testaa palovaroittimesi kerran kuukaudessa painamalla testinappulaa. Testaa kaikki varoittimet aina pidemmän poissaolon jälkeen. Puhdista palovaroittimet 1-2 kertaa vuodessa imuroimalla ne huolellisesti palovaroittimien aukoista. Käytä muovisuutinta välttääksesi staattista sähköä. Palovaroitin ilmaisee lyhyellä kerran minuutissa kuuluvalla signaalilla pariston vaihtamisen tarpeen. Testaa palovaroitin aina paristonvaihdon jälkeen painamalla testinappulaa.

Vältä virhehälytyksiä

Palovaroitin havaitsee ja reagoi ilmassa oleviin savuhiukkasiin; ei lämpöön tai kaasuihin, kuten monet luulevat. Palovaroittimen hälytys aiheutuu juuri savuhiukkasista. Palovaroittimet reagoivat myös pölyyn, kosteuteen tai muihin hiukkasiin, kuten siitepölyyn, hyönteisiin jne. Nämä aiheuttavat suurimman osan virhehälytyksistä.

 • Älä sijoita palovaroittimia lämmitys- tai jäähdytysventtiilien tai raitisilmaventtiilien läheisyyteen. Savu ei ehkä pääse tällöin palovaroittimeen ja hälytys estyy.

 • Älä asenna palovaroitinta tiloihin, joissa lämpö voi laskea alle +4°C tai nousta yli +40°C.

 • Älä sijoita palovaroitinta märkiin tai kosteisiin tiloihin kuten pesu- ja kylpyhuoneisiin tai niiden välittömään läheisyyteen. Kosteus aiheuttaa virhehälytyksiä.

 • Älä asenna palovaroitinta keittiöön, jossa voi olla ruuanlaitosta johtuvia käryjä tai autotalliin, jossa pakokaasut voivat aiheuttaa virhehälytyksen.

 • Älä asenna palovaroitinta likaisiin tai pölyisiin tiloihin. Lika ja pöly voivat aiheuttaa virhehälytyksen tai tukkia palovaroittimen ja pilata sen käyttökelvottomaksi.

 • Katon ja seinän rajassa ilma on ”seisovaa” ja estää savun pääsemisen palovaroittimeen. Muista kattoasennuksessa vähintään 50 cm etäisyys seinästä ja seinäasennuksessa 15 cm etäisyys katosta.

 • Älä sijoita palovaroitinta 1 m lähemmäksi loistevalaisimia.