•  Paloturvaa vuodesta 1991
HYVÄ TIETÄÄ

SAMMUTTIMISTA

Markkinoilla on pääsääntöisesti 4 eri sammutusainetta

Jauhe, vaahto, CO2 och vatten. Yleisesti voidaan todeta, että sammutusaine pitää valita paikan ja mahdollisten palotyyppien perusteella. Eri sammutusaineiden kombinaatiot ovat myös mahdollisia. Kun otetaan huomioon eri sammutusaineiden ominaisuudet ja käyttäjä tiedostaa nämä, on helpompi sammuttaa palo tehokkaasti oikealla sammutusaineella.


Täältä löydät syventäviä tietoja:

Jauhesammuttimista
Vaahtosammuttimista
Hiilihapposammuttimista


Paloluokka ilmaisee millaisia paloja voidaan sammuttaa.

Kaikki sammuttimet ovat hyväksyttyjä yhden tai useamman paloluokan sammuttamiseen riippuen sammutusaineesta. Paloluokka ilmaisee millaisia paloja voidaan sammuttaa. Luokat ilmoitetaan pictogrammilla, katso selvitys alta..

A Luokka | Orgaaninen materiaali kuten puu, paperi kankaat jne.
B Luokka | Palavat nesteet kuten öljy, bensiini, maalit jne.
C Luokka | Kaasupalot
D Luokka | Metallipalot
F Luokka | Ruokaöljy, paistorasva
Kaikki sammuttimet voivat sammuttaa sähköpaloja 1000V saakka. Turvaetäisyys 1 metri.

Pohjoismaat – Pohjoismaissa vaaditaan, että käsisammuttimien toiminta on testattava 30 asteen pakkasessa. Kaikkia Housegard-sammuttimia vaahtosammuttimia lukuun ottamatta voidaan käyttää lämpötila-alueella – 30 – + 60 °C.

Sammutusteho on mittari, joka kertoo kuinka suuren paloluokan paloja sammutin pystyy sammuttamaan

Kaikilla sammuttimilla on alfanumeerinen arvo, joka ilmaisee eri paloluokkien tehon.

Alfanumeerinen arvo ilmaisee kuinka suuren palon sammutin kussakin paloluokassa voi sammuttaa. Yleisesti mitä isompi arvo, sitä suuremman palon sammutin voi sammuttaa. Teholuokka voi vaihdella paljon riippuen sammutusaineesta, pullon tilavuudesta ja sammutusaineen laadusta ja ominaisuuksista.

Housegard 55A:lla on markkinoiden tehokkain sammutusluokka, mikä tarkoittaa että se sammuttaa 60% suurempia paloja kuin pienemmän teholuokan sammutin (34A). EN3:ssa on kaksi standardisoitua paalia, joilla teholuokat mitataan; A-paali ja B-paali. C-paloissa ei ole erikseen paalia, koska kyseessä ovat kaasupalot. alfanumeerinen* = numero + kirjai.

Huolto

Sammutin, jota ei huolleta, antaa väärän turval­lisuudentunteen. Huolto ja tarkistus pitää tehdä lain ja asetusten mukaisesti sammutinhuoltoliik­keessä.