•  Paloturvaa vuodesta 1991

Seuraavaan olemme koonneet muutamia yleisimpiä kysymyksiä paloturvallisuudesta ja palontorjunnasta.

Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi täältä, ota yhteyttä meihin: info@housegard.comOnko Sinulla kysymyksiä paloturvasta tai tuotteistamme?Kaikki kysymykset

Sammuttimet
Kuinka vanha käsisammuttimeni on?

Merkintä löytyy pullon alaosasta, jossa on merkittynä valmistuskuukausi ja –vuosi.

Miksi kotiin suositellaan jauhesammutinta eikä vaahtosammutinta?

ABC-jauhetta sisältävä jauhesammutin on allround-sammutin, joka sammuttaa useimmat kuitumateriaali- (A), neste- (B) ja kaasu- (C) palot. Jauhesammuttimien muita etuja ovat:

 • Muita sammutusaineita suurempi teho
 • Kokemattomille käyttäjille helpoin käyttää
 • Paras sammutusaineen kantama
Milloin tarvitaan vaahtosammutinta?

Vaahtosammutin on erityisen tehokas palavien nesteiden (luokka B) sammutuksessa, ja lisäksi se aiheuttaa vähemmän seurannaisvahinkoja kuin jauhesammutin.

Miksi ABC-sammuttimissa ei mainita teholuokkatietoja luokan C kohdalla?

Luokka C käsittää kaasupalot, eikä niitä ole luokiteltu.

Ovatko jotkin palonsammuttimet parempia kuin muut?

Kyllä, sammuttimelle ilmoitetusta teholuokasta voidaan päätellä, kuinka hyvä se on.

Esimerkiksi 55A.
Numerot kertovat sammuttimen teholuokan, ja mitä korkeampi numero on, sitä paremmin tuote sammuttaa ilmoitetun paloluokan tulipalon.
Kirjain ilmoittaa minkä paloluokan sammuttamiseen sammutin soveltuu: A–tulipalot käsittävät orgaaniset materiaalit, kuten puun, paperin ja tekstiilit, B-tulipaloihin kuuluvat nestepalot, esimerkiksi öljyt, bensiini ja maalit, C-luokkaan taas kaasupalot ja F-luokkaan rasvapalot.

Mitä ABC-sammutin tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että sammutin on hyväksytty sammuttamaan tulipaloja luokassa A (orgaaniset aineet: esim. puu, paperi ja tekstiilit), B (palavat nesteet: esim. öljy, bensiini ja maalit) ja C (kaasut).

Mikä on Housegardin turvatakuu?

Housegardin turvatakuu koskee kaikkia Housegard- ja Firephant-palosammuttimia. Turvatakuun ansiosta sinulla on mahdollisuus saada veloituksetta uusi sammutin, jos joudut käyttämään aiemmin hankkimaasi sammutinta. Takuu on voimassa seuraavin ehdoin:

– Olet ostanut sammuttimen Housegardilta
– Olet rekisteröinyt sammuttimesi Housegardin kotisivuilla viimeistään 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä
– Olet joutunut käyttämään sammutinta tulipalossa viimeistään 5 vuoden kuluessa ostopäivästä
– Olet ilmoittanut vakuutusyhtiöllesi palovahingosta

Palosammutin rekisteröidään täällä »

Koskeeko Housegardin turvatakuu kaikkia sammuttimia?

Kyllä, Turvatakuu koskee kaikkia Housegardin sammuttimia: jauhesammuttimia, hiilidioksidisammuttimia (CO2), vaahtosammuttimia sekä kaikkia Housegardin Firephant-tavaramerkillä varustettuja sammuttimia.

Turvatakuu ei koske kuitenkaan muita sammutintarvikkeita, kuten sammutuspeitteitä ja Housegard FireStopper-sammutussuihketta.

Voivatko kaikki rekisteröityä Housegardin turvatakuun piiriin?

Kaikki voivat rekisteröityä Turvatakuun piiriin, mutta sinun tulee ilmoittaa henkilötunnuksesi ja palovahingon sattuessa sinun tulee esittää tapauksesta/vahingosta vakuutusyhtiön lausunto valokuvineen. Lisätietoja Turvatakuun ehdoista saat täältä »

Takuumenettelyn toteuttamiseksi sinun tulee osoittaa, että sinua on kohdannut palovahinko. Saatamme pyytää sinulta kopion vakuutusyhtiösi asiakirjasta, joka vahvistaa, että sinua on kohdannut palovahinko. Lisäksi tarvitsemme valokuvan Housegard-sammuttimesta, jota on käytetty palon sammuttamiseen. Turvatakuu on voimassa viisi vuottaa ostopäivästä.

Miten kauan Housegardin turvatakuu on voimassa?

Turvatakuu on voimassa viisi vuotta ostopäivästä, ja sinun tulee rekisteröidä sammuttimisesi kotisivuillamme viimeistään 6 kuukautta ostopäivästä. Muista säilyttää ostokuitti. Täällä voit rekisteröidä Housegardin turvatakuun »

View all
Palovaroitin
Häviääkö sarjaan kytkettyjen varoittimien ohjelmointi paristojen vaihdossa tai kun ne tyhjentyvät?

Ei häviä.

Kuuluuko paristojen tyhjentymisestä ilmoittava merkkiääni kaikista samaan sarjaan kytketyistä palovaroittimista?

Paristojen tyhjentymisestä ilmoittava merkkiääni kuuluu vain siitä palovaroittimesta, jonka paristot on vaihdettava.

9 voltin pariston vaihtamisesta ilmoittava merkkiääni kuuluu 45 sekunnin välein, ja AA-paristojen kohdalla merkkiäänien väli on 60 sekuntia.

Näkeekö sarjaan kytketyistä palovaroittimista, mikä niistä on antanut hälytyksen?

Kyllä, hälytyksen aikana hälytyksen antaneen palovaroittimen molemmat merkkivalot vilkkuvat punaisena.

Kun hälytys on sammunut, laukeamisen aiheuttanutta palovaroitinta ei enää voi selvittää.

Voiko langattoman palovaroittimen asentaa autotalliin, varastoon tai muuhun rakennukseen, joka ei ole suorassa yhteydessä asuntoon?

Turvallisuussyistä ja langattoman tiedonsiirron varmistamiseksi kaikkien samaan järjestelmään kuuluvien palovaroittimien kesken emme suosittele langattoman palovaroittimen sijoittamista rakennuksiin, jotka eivät sijaitse suoraan asunnon yhteydessä.

Mihin huoneisiin ja mihin kohtaan huonetta palovaroitin tulee sijoittaa?

Asunnoissa pitää olla yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60m² kohden, mutta myös tilan muoto tulee ottaa huomioon. Ruotsalainen yleisestä suojelusta ja valmiustilasta vastaava viranomainen MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) suosittelee, että asunnoissa on vähintään yksi kiinteästi asennettu palovaroitin tai vastaava laitteisto.

Yksi palovaroitin kattaa noin 40 m² tilan, mutta tarve voi vaihdella asunnon pohjaratkaisun ja huoneiden lukumäärän mukaan. Kahden palovaroittimen välinen etäisyys ei saa ylittää 12 metriä, ja jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Palovaroitin sijoitetaan kattoon vähintään 1 metrin päähän seinästä, jokaisen makuuhuoneen ulkopuolelle sekä sen väylän varrelle, joka johtaa makuuhuoneista ulko-ovelle tai vastaavalle poistumistielle. Muista, että suljetut ovet saattavat vaikeuttaa huoneen ulkopuolella tai huoneessa hälyttävän palovaroittimen kuulemista. Lämmin savu nousee ylöspäin, joten palovaroitin on asennettava katon korkeimpaan kohtaan portaiden yläpuolelle. Yritä välttää palovaroittimen asentamista keittiöön lieden lähelle, kylpyhuoneeseen, ikkunoiden lähelle, kattovalaisimen viereen tai tiloihin, joissa väärien hälytysten vaara on ilmeinen.

Housegardin langattomaan sarjaan kytkettävät palovaroittimet ovat erittäin hyvä ratkaisu kodin turvallisuuden parantamiseksi. Yhdessä järjestelmään kytketyssä palovaroittimessa laukeava hälytys laukaisee myös muut varoittimet. Näin ollen sarjaan kytketyt palovaroittimet suojaavat kotiasi erittäin hyvin.

Varoitin hälyttää ilman syytä?

Syy voi olla että tunnistinkammioon on kertynyt pölyä, sähkömagneettinen kenttä, lämpötilanvaihtelut tai veto.

 • Jos palovaroitin on pölyinen, se voidaan puhdistaa imuroimalla aukkojen suuntaiseti. Käytä imurissa muovista suutinta.
 • Älä asenna palovaroitinta lamppujen tai muiden sähkömagneettista kenttien lähelle.
 • Älä asenna palovaroitinta paikkaan jossa onsuuria lämpötilanvaihteluita.
 • Älä asenna palovaroitinta paikkaan, jossa käy jatkuva ilmavirta – esim. ikkunan tai oven lähelle .
 • Älä asenna palovaroitinta paikkaan johon tulee vesihöyryä kylpyhuoneesta, pesutuvasta tai vastaavasta tilasta.
Palohälytys hälyttää yöllä ilman syytä?

Nopeat lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa virheellisen hälytyksen. Vaihda palovaroittimen paikkaa.

Yksi tai monta varoitinta hälyttää heti kun paristot on asennettu?

Ongelma on luultavasti tunnistuskammioon kerääntynyt pöly ja lika. Jos palovaroitin on uusi, pöly on todennäköisesti päässyt tunnistuskammioon tuotannossa.

Varoitin hälyttää kun varoittimen tunnistuskammio havaitsee savuhiukkasia. Pöly tunnistuskammiossa voi aiheuttaa että varoitin ei toimi. Ongelman hoidat helposti imuroimalla palovaroittimen aukkojen suuntaisesti niin, että kaikki pöly ja lika saadaan pois. Vältä staattisen sähkön syntyminen käyttämällä muovisuulaketta. Jos palovaroitin ei toimi imuroinnista huolimatta, se on vaihdettava.

Sarjaan kytketyt palovaroittimet eivät toimi sarjassa, mutta yksittäin ne reagoivat testinappulaan?

Todennäköisesti varoittimia ei ole ohjelmoitu oikein. Ohjelmoi vartoittimet uudestaan.

 • Asenna paristot ja varmista, että paristot on asetettu oikein.
 • Testaa jokainen palovaroitin erikseen paristojen asentamisen jälkeen painamalla testipainiketta.
 • Poista ohjelmointi kaikista palovaroittimista.
 • Valitse yksi palovaroitin pääyksiköksi ja kytki se muihin palovaroittimiin.
 • Testaa järjestelmä.
 • Jos joku palovaroittimista ei edelleenkään toimi, tuote on vaihdettava uuteen.

Tarkemmat ohjelmointiohjeet löydät, tästä.

Kuinka palovaroitinta testataan ja huolletaan?

Palovaroitin tarvitsee vain vähän hoitoa, mutta juuri puutteellinen hoito on tavallisin vikojen syy. Palovaroittimen toiminta on testattava säännöllisesti. Paristo on vaihdettava ja palovaroitin on puhdistettava määrävälein. Tarkista palovaroitin painamalla testauspainiketta ja pitämällä sitä painettuna, kunnes palovaroitin hälyttää. Hälytysäänen on kuuluttava voimakkaana testin aikana. Palovaroittimen voi testata myös erityisen testauskaasun tai tulitikkujen avulla.

Puhdista palovaroitin säännöllisesti imuroimalla sen ulkopinta aukkojen suuntaisesti, jotta pöly ja lika saadaan pois. Käytä muovista pölynimurin suulaketta staattisen sähkön kertymisen välttämiseksi. Se voi vahingoittaa palovaroitinta.

Mistä tietää, että palovaroitin on hyväksyttyä mallia?

Kaikkien myynnissä olevien palovaroittimien tulee olla hyväksytty ja testattu eurooppalaisen standardin EN14604 mukaisesti. Varmista hankinnan yhteydessä, että palovaroittimeen on merkitty hyväksyntänumero. Numero viittaa testiraporttiin ja näyttää seuraavanlaiselta: (1134-CPD-059 EN14604 Vuosi: XX)

Kuinka kauan samaa palovaroitinta voi käyttää?

Palovaroittimet tulee vaihtaa 10 vuoden välein. Lian kertyminen johtaa väärien hälytysten lisääntymiseen (hypersensitiivisyyteen), jolloin käyttäjät päätyvät helposti ottamaan varoittimesta paristot pois hälytysten välttämiseksi. Silloin palovaroitin ei tietenkään enää toimi!

Palovaroitin antaa hälytyksen kerran minuutissa?

Palovarotin antaa hälytyksen siitä että paristo on loppumassa. Paristot kannattaa vaihtaa rutiininomaisesti kerran vuodessa.

Kuinka usein palovaroittimen paristot on vaihdettava?

Paristojen kesto riippuu käytetystä paristotyypistä. Hiili-sinkki-paristot kestävät 8-12 kuukautta, alkaliparistot noin 2 vuotta ja litiumparistot noin 6 vuotta.

Paristojen käyttöikään vaikuttavat myös lämpötilanvaihtelut, likaantuminen, kuinka vanhaan palovaroitinmalliin ne on asennettu sekä kuinka usein hälytys laukeaa. Palovaroitin ilmoittaa paristovarauksen vähentymisestä, ja silloin paristo on aika vaihtaa. Testaa palovaroitin vähintään kerran kuukaudessa testipainiketta painamalla.

Onko palovaroitin vaihdettava joskus vai kestääkö se ikuisesti?

Housegardin palovaroitinten käyttöikä on 10 vuotta. Suosittelemme varoittimen vaihtamista sen jälkeen uuteen Housegardin palovaroittimeen.

Kuinka voin olla varma, että palovaroitin toimii - onko se testattava säännöllisesti?

Testaa jokainen palovaroitin kerran viikossa testipainiketta painamalla. Testaa palovaroitin aina myös silloin, kun olet ollut pitkään pois kotoa. Puhdista palovaroitin 1-2 kertaa vuodessa imuroimalla se ulkopuolelta rakojen suuntaan. Vältä staattisen sähkön syntyminen käyttämällä muovisuulaketta.

Tarvitaanko palovaroitin jokaiseen huoneeseen?

Ei tarvita. Yksi palovaroitin kattaa noin 40 m2. Kannattaa kuitenkin perehtyä tarkemmin palovaroittimen asennuspaikoista ja -tavoista annettuihin suosituksiin, joita löytyy kohdasta Paloturvallisuusopas.

Kuinka suuren alan yksi palovaroitin kattaa?

Noin 40 m2.

Palovaroittimen asennuspaikoista ja -tavoista annettuihin suosituksiin kannattaa kuitenkin perehtyä tarkemmin, ne löytyvät kohdasta Paloturvallisuusopas.

View all
Palopeitteet
Mikä on palopeite?
Palopeitettä käytetään pienten palojen sammuttamiseen ja se on myös hyvä käsisammuttimen täydentäjä.
Miten käytän palopeitettä?

Palopeitteellä tukahdutetaan palo asettamalla se palon päälle. Nopeaa ja tehokasta.

Täydellinen täydentämään 6kg jauhesammutinta keittiössä.

Jos tulipalo yllättää vedä vain remmeistä ja palopeite on käytettävissäsi. Levitä peite ja tukahduta palo. Palopeite on valmistettu palamattomasta materiaalista. Kun palopeite on asetettu palon päälle se tukahduttaa palon estämällä hapen pääsyn paloon.

View all